Новина: 2 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2014 г., а 1,2 милиона са починали
(Категория: Новини ХИВ/СПИН)
Публикувано от rosen
събота, 12 декември 2015 - 16:15:19


ГЛОБАЛНАТА ЕПИДЕМИЯ ОТ ХИВ – СТАТИСТИКА

Данни на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) за разпространението на ХИВ по света

През 2014 г:
 • Брой на хората, живеещи с ХИВ по света - 36,9 милиона
 • Брой на новите случаи на ХИВ инфекция - 2 милиона
 • Брой на смъртните случаи в резултат на СПИН - 1,2 милиона
Към юни 2015 г.:
 • Брой на хората с достъп до антиретровирусно лечение по света – 15,8 милиона

ОБЩИ ДАННИ

Достъп до антиретровирусно лечение
 • Към юни 2015 г. 15,8 милиона ХИВ-позитивни са имали достъп до антиретровирусно лечение, в сравнение с 13,6 милиона през юни 2014 г.
--  През 2014 г. 41% от всички възрастни, живеещи с ХИВ, са имали достъп до лечение, в сравнение с 23% през 2010 г.

-- През 2014 г. 32% от всички деца, живеещи с ХИВ, са имали достъп до лечение, в сравнение с 14% през 2010 г.

-- През 2014 г. 73% от бременните ХИВ-позитивни жени са имали достъп до антиретровирусни медикаменти за предотвратяване на предаването на ХИВ на техните бебета; новите случаи на ХИВ инфекция сред децата са намалели с 58% от 2000 до 2014 г.  

Брой на хората, живеещи с ХИВ
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ по света е 36,9 милиона.
-- От 2000 г. насам близо 38,1 милиона души са се инфектирали с ХИВ, а 25,3 милиона са починали в резултат на СПИН.

Нови случаи на ХИВ инфекция
 • Броят на новите случаи на ХИВ инфекция е намалял с 35% спрямо 2000 г.
-- В световен мащаб през 2014 г. 2 милиона души са се инфектирали с ХИВ, в сравнение с 3,1 милиона през 2000 г.
 • Броят на новите случаи на ХИВ инфекция сред децата е намалял с 58% спрямо 2000 г.
-- В световен мащаб 220 000 деца са се инфектирани с ХИВ през 2014 г., в сравнение с 520 000 през 2000 г.

Смъртни случаи в резултат на СПИН
 • Смъртните случаи в резултат на СПИН са намалели с 42% спрямо върховата им стойност през 2004 г.
-- През 2014 г. от СПИН-свързани причини са починали 1,2 милиона души в световен мащаб, в сравнение с 2 милиона през 2005 г.

Коинфекция ХИВ/туберкулоза
 • Смъртността от туберкулоза сред ХИВ-позитивните в световен мащаб е намаляла с 32% спрямо 2004 г.
-- Туберкулозата остава водеща причина за смъртността сред хората, живеещи с ХИВ, като тя е отговорна за близо всеки трети смъртен случай от СПИН-свързано заболяване.

-- През 2014 г. процентът на ХИВ-позитивните диагностицирани с туберкулоза, започнали или продължили антиретровирусно лечение, достига 77%.
 
Източник: UNAIDSФинансиране
 • Изглежда светът може да постигне целта за финансиране, заложена в Политическата декларация за ХИВ/СПИН от 2011 г., която призова световната общност да мобилизира между 22 и 24 милиарда щатски долара в страните с ниски и средни доходи за отговор срещу ХИВ до 2015 г.
   
 • В края на 2014 г. са инвестирани 20,2 милиарда щатски долара за отговор срещу ХИВ в страните с ниски и средни доходи.
   
 • През 2014 г. националните средства съставляват 57% от общия размер на средствата за отговор срещу ХИВ в страните с ниски и средни доходи.
   
 • Между 2009 и 2014 г. 84 от общо 121 държави с ниски и средни доходи са увеличили размера на заделените национални средства за отговор срещу ХИВ. От тях, 46 съобщават за увеличение с повече от 50%, включително и 35 държави, които съобщават за повече от 100% увеличение на разходите от националния бюджет.
   
 • 44 държави с ниски и средни доходи са се обърнали към международните донори за 75% или повече от техните нужди за финансиране на програмите им срещу СПИН.
   
 • Според UNAIDS за глобалния отговор срещу ХИВ през 2020 г. ще са необходими 31,1 милиарда щатски долара, а през 2030 г. – 29,3 милиарда щатски долара.

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНИ

Страните в Африка на юг от Сахара
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в страните в Африка на юг от Сахара е 25,8 милиона.
-- Повече от половината от общия брой хора, живеещи с ХИВ в региона, са жени.
 • През 2014 г. в страните в Африка на юг от Сахара 1,4 милиона души са се инфектирали с ХИВ.
-- Новите случаи на ХИВ инфекция са намалели с 41% между 2000 и 2014 г.

-- На този регион се дължат 66% от общия брой на новите случаи на инфектиране с ХИВ в света.
 • В страните в Африка на юг от Сахара от СПИН-свързани причини през 2014 г. са починали 790 000 души.
-- Между 2004 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в този регион е спаднал с 48%.
 • 41% от всички, живеещи с ХИВ в страните в Арфика на юг от Сахара имат достъп до антиретровирусно лечение (10,7 милиона души), в сравнение с малко по-малко от 100 000 души през 2002 г.
-- 36% от мъжете и 47% от жените, живеещи с ХИВ в тази част на света, са имали достъп до антиретровирусно лечение през 2014 г.

-- Всеки пети от седем души с достъп до антиретровирусно лечение по света живее в страна в Африка на юг от Сахара.
 • Сред децата в страните в Африка на юг от Сахара през 2014 г. са възникнали нови 190 000 случая на ХИВ инфекция.
-- От 2009 г. насам се наблюдава намаление с 48% на броя на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в 21 приоритетни държави на Глобалния план в Африка.

Азия и Тихоокеанският регион
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Азия и Тихоокеанския регион е 5 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона са възникнали нови 340 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ е намалял с 31% между 2000 и 2014 г.

-- 78% от новите случаи на ХИВ инфекция в региона се дължат на Китай, Индонезия и Индия.
 • В Азия и Тихоокеанския регион 240 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона се е увеличил с 11%.
 • 36% от хората, живеещи с ХИВ в Азия и Тихоокеанския регион имат достъп до антиретровирусно лечение.
-- 3,2 милиона възрастни не са имали достъп до антиретровирусно лечение в Азия и Тихоокеанския регион през 2014 г.  

-- Само в две държави в Азия и Тихоокенския регион - Тайланд и Камбоджа, повече от 50% от живеещите с ХИВ получават антиретровирусно лечение.
 • Сред децата в Азия и Тихоокеанския регион са възникнали нови 21 000 случая на ХИВ инфекция през 2014 г.
-- От 2000 г. насам се наблюдава намаляване с 27% на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в региона.

Латинска Америка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Латинска Америка е 1,7 милиона.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на ХИВ инфекция в региона е 87 000.
-- Новите случаи на инфектиране с ХИВ са намалели с 17% между 2000 и 2014 г.
 • В Латинска Америка 41 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2005 и 2014 г. броят на СПИН-свързаната смъртност в региона е намаляла с 29%.
 • 47% от възрастните ХИВ-позитивни в Латинска Америка имат достъп до антиретровирусно лечение и 54% от децата, живеещи с ХИВ на възраст от 0 до 14 години.
 • През 2014 г. в Латинска Америка са възникнали нови 2 000 случая на ХИВ инфекция сред деца.
Западна и Централна Европа и Северна Америка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Западна и Централна Европа и в Северна Америка е 2,4 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона са възникнали нови 85 000 случая на ХИВ инфекция, повече от половина от които в САЩ.
   
 • В Западна и Централна Европа и в Северна Америка през 2014 г. 26 000 души са починали от СПИН-свързани причини.  
-- Между 2005 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона остава постоянен.
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Западна и Централна Европа и в Северна Америка е < 500.
Източна Европа и Централна Азия
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 1,5 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 140 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ се е увеличил с 30% между 2000 и 2014 г.
 • В Източна Европа и Централна Азия през 2014 г. от СПИН-свързани причини са починали 62 000 души.  
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона е нараснал повече от три пъти.
 • 18% от хората, живеещи с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия имат достъп до антиретровирусно лечение.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Източна Европа и Централна Азия е 1200.
Карибски регион
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Карибския регион е 280 000.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 13 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Новите случаи на инфектиране с ХИВ са намалели с 50% между 2000 и 2014 г.
 • 8 800 души са починали от СПИН-свързани причини в страните от Карибския регион през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона е намалял с повече от 50%.

-- На Хаити се държат близо половината от всички СПИН-свързани смъртни случаи в региона през 2014 г.
 • 44% от хората на възраст 15 или повече години, живеещи с ХИВ в Карибския регион имат достъп до антиретровирусно лечение и 36% от децата, живеещи с ХИВ.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Карибския регион е <500.
Близкият Изток и Северна Африка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в страните от Близкия Изток и Северна Африка е 240 000.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 22 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране е нараснал с 26% между 2000 и 2014 г.
 • В страните от Близкия Изток и Северна Африка 12 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона се е увеличил повече от три пъти.
 • 14% от възрастните ХИВ-позитивни в Близкия Изток и Северна Африка имат достъп до антиретровирусно лечение и 15% от децата, живеещи с ХИВ на възраст от 0 до 14 години.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в региона е 2 400.
 Новина от Ресурсно - информационен център по СПИН
( http://b.aids-bg.com/news.php?extend.1093 )