Новина: При коинфектираните с ХИВ/HCV мъже предаването на HCV по време на анален секс може да стане и безкръвно
(Категория: Новини ХИВ/СПИН)
Публикувано от rosen
понеделник, 30 ноември 2015 - 16:13:09


Вирусът на хепатит С (HCV) се съдържа в достатъчно големи количества в ректалната течност на мъже, коинфектирани с ХИВ и хепатит С, което да позволи предаването на HCV без наличието на кръв, съобщиха учени от болницата „Маунт Сайнай” в Ню Йорк по време на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на заболяванията на черния дроб, която се проведе в Сан Франциско от 13-ти до 17-ти ноември.

Досега се смяташе, че предаването на хепатит С по време на анален секс става в резултат на кървене или чрез семенната течност.

Според друг доклад на същата група изследователи, представен по време на конференцията, HCV се открива в 27% от три двойки проби кръв и семенна течност, взети от 33 мъже с коинфекция ХИВ/HCV, при които нивата на вируса са достатъчни за предаване на HCV.

Възможността за наличие на вируса на хепатит С в течността на повърхността на ректалната лигавица не е изследвана до момента. За да си отговорят на въпроса по какъв начин става масовото предаване на HCV сред мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), особено тези с ХИВ инфекция, изследователите от споменатия екип набират за проучване 45 МСМ с коинфекция ХИВ/хепатит С, 12 от които в стадий на остра HCV инфекция.

Средната възраст на участниците е 43 години, 60% са от бялата раса, а 87% с HCV инфекция генотип 1a. Участниците са с висок брой CD4 клетки (средно 582/мм3), но няма данни за супресията на вирусния товар за ХИВ. Вирусният товар за HCV е умерено висок (5,89 log10 IU/ml), а участниците с остра HCV инфекция имат малко по-висока средна стойност на вирусния товар (6,42 log10 IU/ml) в сравнение с тези с хронична HCV инфекция (5,62 log10 IU/ml).

От мъжете са взети проби от ректалната течност с помощта на тампон, поставян на 7 см навътре от ануса. Течността е изследвана за HCV РНК с теста COBAS HCV, който има по-нисък праг на определяне на вирусния товар от 7 IU/ml. Тампоните са анализирани за наличие на кръв. Освен това участниците са изследвани за HCV РНК в кръвта, както и за сексуално предавани чрез ректума инфекции и сифилис.

HCV е открит в 20 от 45-те проби (47%) (две от пробите не са били обработени по някаква причина). Средната стойност на HCV РНК е 2,92 log10 IU/ml, като нивото на HCV РНК в ректалната течност кореспондира силно с нивото в кръвта. Наличието на откриваем HCV в ректума е по-вероятно при участниците с висок вирусен товар за HCV в кръвта. Откриването на HCV в ректума се свързва с наличие на вирусен товар за HCV в кръвта над 5 log10 IU/ml.
 
Източник: AidsmapНе се отчита разлика между откриването на HCV в ректума между мъжете с остра или хронична инфекция, нито зависимост от наличието на сексуално предавани чрез ректума инфекции или сифилис.

Изследователите стигат до извода, че количествата HCV, които се откриват в ректалната течност, биха били достатъчни за предаване на HCV по време на анален секс дори без наличие на кръв. Освен това HCV може да се предаде без наличие на кръв по време на групов секс, например върху пениса на активния партньор, върху секс играчки, посредством фистинг или употреба на приспособления за анална промивка, дори там, където се ползват презервативи или ръкавици.

Като резултат от двете проучвания авторите отправят препоръката за употреба на презервативи за предпазване от инфектиране с HCV при анално сношение на мъже с ХИВ инфекция.

HCV се съдържа и във фекалиите

Германско изследване, представено на същата конференция, показва, че HCV се съдържа във фекалиите, което кара авторите да предположат, че контактът с изпражнения може да е начин на предаване на инфекцията, поне между мъже. В хода на проучването са анализирани фекални проби от 98 мъже и жени с моноинфекция с HCV за наличие на HCV РНК. 68 от пробите са положителни за HCV РНК (69%), като наличие на кръв има само в пет от тях. HCV е откриван значително по-често във фекалните проби на мъже (83% с/у 52%) и хора с нисък брой тромбоцити.
 Новина от Ресурсно - информационен център по СПИН
( http://b.aids-bg.com/news.php?extend.1092 )