При коинфектираните с ХИВ/HCV мъже предаването на HCV по време на анален секс може да стане и безкръвно

Вирусът на хепатит С (HCV) се съдържа в достатъчно големи количества в ректалната течност на мъже, коинфектирани с ХИВ и хепатит С, което да позволи предаването на HCV без наличието на кръв, съобщиха учени от болницата „Маунт Сайнай” в Ню Йорк по време на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на заболяванията на черния дроб, която се проведе в Сан Франциско от 13-ти до 17-ти ноември.

Досега се смяташе, че предаването на хепатит С по време на анален секс става в резултат на кървене или чрез семенната течност.

Според друг доклад на същата група изследователи, представен по време на конференцията, HCV се открива в 27% от три двойки проби кръв и семенна течност, взети от 33 мъже с коинфекция ХИВ/HCV, при които нивата на вируса са достатъчни за предаване на HCV.

Възможността за наличие на вируса на хепатит С в течността на повърхността на ректалната лигавица не е изследвана до момента. За да си отговорят на въпроса по какъв начин става масовото предаване на HCV сред мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), особено тези с ХИВ инфекция, изследователите от споменатия екип набират за проучване 45 МСМ с коинфекция ХИВ/хепатит С, 12 от които в стадий на остра HCV инфекция.

Средната възраст на участниците е 43 години, 60% са от бялата раса, а 87% с HCV инфекция генотип 1a. Участниците са с висок брой CD4 клетки (средно 582/мм3), но няма данни за супресията на вирусния товар за ХИВ. Вирусният товар за HCV е умерено висок (5,89 log10 IU/ml), а участниците с остра HCV инфекция имат малко по-висока средна стойност на вирусния товар (6,42 log10 IU/ml) в сравнение с тези с хронична HCV инфекция (5,62 log10 IU/ml).

От мъжете са взети проби от ректалната течност с помощта на тампон, поставян на 7 см навътре от ануса. Течността е изследвана за HCV РНК с теста COBAS HCV, който има по-нисък праг на определяне на вирусния товар от 7 IU/ml. Тампоните са анализирани за наличие на кръв. Освен това участниците са изследвани за HCV РНК в кръвта, както и за сексуално предавани чрез ректума инфекции и сифилис.

HCV е открит в 20 от 45-те проби (47%) (две от пробите не са били обработени по някаква причина). Средната стойност на HCV РНК е 2,92 log10 IU/ml, като нивото на HCV РНК в ректалната течност кореспондира силно с нивото в кръвта. Наличието на откриваем HCV в ректума е по-вероятно при участниците с висок вирусен товар за HCV в кръвта. Откриването на HCV в ректума се свързва с наличие на вирусен товар за HCV в кръвта над 5 log10 IU/ml.
 
Източник: Aidsmap


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - понеделник, 30 ноември 2015 - 16:13:09изглед за печат