Новини - Категории 'Новини ХИВ/СПИН'

Европа премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение


Новите препоръки на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) за лечение на ХИВ, представени по време на 15-тата конференция на Дружеството, състояла се от 21 до 24 октомври 2015 г. в Барселона, Испания, изравняват Европа с останалата част на света като посочват, че започване на антиретровирусно лечение трябва да се препоръчва на всеки независимо от броя на CD4 клетките.
 
За първи път от 2006 година насам всички международни препоръки за лечение на ХИВ постигат консенсус относно момента на започване на лечение. В синхрон с Американските препоръки за лечение на ХИВ, с препоръките за лечение на Световната здравна организация и Британската ХИВ асоциация, вече и Европейското клинично дружество по СПИН препоръчва за Европа започване на лечение да се предлага на всеки независимо от броя на CD4 клетките. Запазва обаче категорията „силно препоръчително” започване на лечение при хора, чийто брой на CD4 клетките при поставяне на диагнозата е под 350/мм3.

С какво да се започва лечение

По отношение на комбинацията от два нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ) като „гръбнак” на антиретровирусната терапия се дава превес на комбинацията tenofovir/emtricitabine (Truvada). Комбинацията abacavir/lamivudine (Kivexa) е част от състава само на една от 6-те препоръчвани комбинации за първа линия терапия – Triumeq, където е част от комбинирана таблетка с фиксирана доза.
 
В новото ръководство се препоръчват 6 комбинации за първа линия терапия. Четири от тях включват интегразен инхибитор (ИИ) като трети медикамент, една - ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (ННИОТ) и една – протеазен инхибитор, бустиран с ritonavir (ПИ/r).
 
Източник: EACS


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - сряда, 11 ноември 2015 - 08:20:00изглед за печат
 

Tough times call for strong leadership from UNAIDS


That is the view of a coalition of civil society organisations, including the Alliance, which released a statement in response to the new UNAIDS 2016-2021 strategy which was approved at the UNAIDS Programme Coordinating Board (PCB) in Geneva this week.
 
The statement was made on behalf of Stop AIDS Alliance, AIDS Fonds/STOP AIDS NOW!, the Interagency Coalition on AIDS and Development (ICAD), the Global Network of People Living with HIV (GNP+), and the Alliance. The statement appears in full below.“We applaud UNAIDS for the strong, open and broad consultation process to update the UNAIDS strategy, and acknowledge the hard work of the Secretariat, co-sponsors, civil society organisations and member states along the way.This version of the Strategy incorporates many of the outstanding issues that communities, people living with HIV, and civil society have raised during the consultation period. Now that the post-2015 global development framework is in place (in the form of the Sustainable Development Goals), the focus should now be on the means of implementation, including financing for the target to end AIDS by 2030.We would like to highlight four key points where we call upon UNAIDS to show strong leadership:
  1. Intensify efforts to fast track resources, both domestic and international, to meet the global targets,
  2. Ensure a robust accountability framework within the budget and results accountability framework that is laser-focused on the activities for which UNAIDS is responsible, particularly in providing global and country level yardsticks for tracking efforts to strengthen human rights and civil society – two key pillars of this renewed strategy.
  3. Strengthen advocacy and technical support for community systems and action as a critical driver of resilient health systems,
  4. Continue to work to keep the response global and inclusive and ensure that no one is left behind.

Публикувана от rosen - сряда, 28 октомври 2015 - 15:41:48изглед за печат
 

Световната здравна организация излезе официално с препоръка „лечение за всеки”


На 30 септември 2015 г. Световната здравна организация (СЗО) официално оповести новите си препоръки за започване на антиретровирусно лечение и за прилагане на предекспозиционната профилактика, представени по-рано през година.
 
Документът с новите препоръки е изготвен като част от цялостното актуализиране на друг документ, а именно „Консолидирани препоръки на СЗО за прилагане на антиретровирусните медикаменти за превенция и лечение на ХИВ”.
 
Настоящите препоръки се издават преди публикуването на целия документ, който следва да излезе по-късно тази година, заради значимостта им за общественото здраве.Новите препоръки на СЗО за лечение на ХИВ гласят започване на лечение да се предлага на всеки, възможно най-скоро след поставяне на диагнозата без оглед на броя на CD4 клетките.
 
С тази препоръка „лечение за всеки” СЗО практически премахва всякакви органичения относно това кои ХИВ-позитивни са подходящи за започване на антиретровирусно лечение, като от този момент нататък Организацията счита всеки, диагностициран с ХИВ, подходящ за незабавно започване на лечение.
 
Препоръките отразяват резултатите от две мащабни рандомизирани проучвания, TEMPRANO и START, оповестени през 2015 г., които показват, че започването на лечение веднага след поставяне на диагнозата ХИВ инфекция, докато броят на CD4 клетките е все още висок, води до значително намаляване на развитието на СПИН, на сериозни СПИН-несвързани заболявания или настъпването на смърт, в сравнение с отлагане започването на лечение.
 
Източник: СЗО


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - събота, 24 октомври 2015 - 14:43:03изглед за печат
 

ООН прие нови Глобални цели за устойчиво развитие на планетата до 2030 г.: елиминиране на епидемията от СПИН


На 25 септември 2015 г. 193-членната Генерална асамблея на ООН прие официално Програмата за устойчиво развитие 2030, заедно с набор от амбициозни нови Глобални цели, които генералният секретар на Организацията Бан Ки Мун приветства като универсална, интегрираща и преобразяваща визия за един по-добър свят.
 
Новата рамкова програма, „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие 2030”, се състои от 17 цели и 169 подцели за премахване на бедността, борба с неравнопоставеността и справяне с промените в климата през следващите 15 години.
 
Новите Цели за устойчиво развитие надграждат превърналите се в исторически Цели за развитие на хилядолетието, които през септември 2000 г. обединиха света около обща програма за срок от 15 години.
 
Цел номер 6 от осемте Цели за развитие на хилядолетието бе задържане и обръщане хода на епидемията от СПИН до 2015 г. Поставянето на тази Цел допринесе за съществено ускоряване на глобалния отговор срещу ХИВ, като Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) отчита, че Цел номер 6 е изпълнена отвъд очакванията.
 
В новите Цели за устойчиво развитие вече се говори за елиминиране на епидемията от СПИН до 2030 г. Това е заложено като подцел 3 в Цел номер 3, отнасяща се до общото здраве и благогополучие на хората по света.
 
Източник: ООН
 


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - вторник, 20 октомври 2015 - 14:38:53изглед за печат
 

Employing people who use drugs


At the harbour in Terengganu, Malaysia, hardworking peer outreach workers meet with hardworking fishermen.
 
The peer outreach workers are here to provide a needle exchange and other harm reduction services to the fishermen who use drugs. Heroin is often the drug of choice, to cope with the harsh conditions of deep sea fishing days at a time. And HIV transmission as a result of sharing needles is a big problem.
 
The outreach workers include current or previous drug users, which is a key factor in the trust that the fishermen have in the service. Peer outreach worker Suhraizal says: “The help I myself got here gave me motivation... Through the support group and outreach workers I was able to share experiences with those who had been through the things I had.”
 
Launching in Malaysia
 
Malaysia is hosting the 2015 International Harm Reduction Conference (18-21 Oct), an international gathering of people who are getting services to, and fighting for the human rights of people who use drugs. Many people who use drugs are part of the harm reduction workforce. This is an important conference for the Alliance as globally we are delivering the largest community-led harm reduction programmes. We will be launching two new publications including a Good Practice Guide for Employing People Who use Drugs which many organisations working on harm reduction have contributed to.The Alliance’s Executive Director, Alvaro Bermejo, introduces the guide and why it is so important to the Alliance’s commitment to participation:“Participation is a widely held value in the Alliance. Alliance Linking Organisations across the world have a long and proud history of working with, alongside and as part of the communities we serve, the communities hardest hit by HIV and AIDS and by human rights violations related to HIV status, gender, sexuality, sex work or drug use.

Participation takes many forms. At its most modest it can be tokenistic, but at its best it can be truly transformative, both for our organisations, and for ourselves as advocates, managers, programme officers, people.

One of the most powerful ways that we can demonstrate our commitment to participation is to ensure that the communities we serve are amongst us, in our organisations and part of our daily working lives. That’s where learning happens, and where good ideas and novel approaches unfold. It’s where we learn most directly about HIV vulnerability and risk, and where we plan and deliver programmes that will bring an end to HIV vulnerability, HIV risk, and ultimately, AIDS.
 
 

Публикувана от rosen - петък, 16 октомври 2015 - 15:39:33изглед за печат
 
Отиди на страница   <<        >>